FARMACIA PIQUE FARRE Farmàcies Lleida Lleida

CORONAVIRUS

06/04/2020

Que és?

El coronavirus són virus amb una apariència exterior de corona i que es poden transmetre entre animals i humans.Poden infectar les vies respiratòries superiors i inferiors i és transmet principalment pelcontacte directe amb les secrecions respiratòries (gotícules generades amb la tos o estornuts) o amb mucoses del nas, boca o ulls d’una persona infectada. Es poc problable la transmissió distàncies de més d’un metre.

Símptomes?

  • Tos seca
  • Febre
  • Sensació de falta d’aire
  • Malestar general
  • En casos greus pot produïr bronquitis i pneumonia, síndrome respiratori agut i sever, fallada renal i inclús mort

Pera ara no hi ha tractament específic i vacunació, però si que es poden tractar els símptomes i assegurar un adequat suport vital.

Quan apareixen els símptomes?

La majoria d’estimacions respecte el periode d’incubació oscil·len entre 1 i 14 dies, i en general es situen al voltant de 5-6 dies.

Quan duren els símptomes?

El temps mitjà des de l’inici dels símptomes fins la recuperació és de 2 setmanes quan la malaltia ha sigut lleu i 3-6 setmanes quan ha sigut greu i crítica.

Que puc fer per protegirme?

  • Neteja’t les mans freqüentment i durant 20 segons mínim.
  • Al tossir o esternudar tapa’t la boca i el nas amb el colze o un mocador. Tira el mocador immediatament i renta’t les mans amb un desinfectant a base d’alcohol, o amb aigua i sabó.
  • Has de mantenir una distància d’un metre mínim amb les altres persones.
  • Evita tocar-te els ulls, nas i boca.
  • Augmenta la neteja de superfícies que estiguin en contacte amb les mans a casa o llocs públics.

Que he de fer si tinc símptomes?

Les persones que tinguin símptomes respiratoris, visquin o hagin estat en contacte amb una persona positiva, hauran de quedar-se al seu domicili, evitar anar al cap, reservar el telèfon 061 a la població més gran i descarregar-se l’aplicació STOP COVID 19 CAT. Seguir les indicacions i consells de l’aplicació i si hi ha símptomes greus s’activa una resposta del 061, vigilància dels símptomes i ingrés hospitalari si es necessari.