FARMACIA PIQUE FARRE Farmàcies Lleida Lleida

Sol i factors de protecció solar

01/06/2020

A l'abordar el tema de la protecció solar i filtres solars tenim la tendència a pensar en el sol com quelcom perillós per al nostre organisme. No hem d'oblidar els efectes positius de el sol com ara la síntesi de vitamina D, millora l'humor, millora algunes patologies de la pell com psoriasi i altres.

Sabem també que el sol emet radiacions, la pell té els seus mecanismes naturals per protegir-se d'aquestes com ara posar-se moreno; es produeix un pigment, la melanina que es forma en el melanòcit, cèl·lula que està a la capa basal de la pell. Si la pell es crema és que hem superat la capacitat de defensa d'aquesta pell, la qual cosa dependrà del fototip de pell, que ve determinat genèticament.

 • Fototip I: no es posa moreno i es crema sempre als 10 minuts.
 • Fototip II: es posa una mica bru i es crema sempre (15-20 minuts).
 • Fototip III: es posa to canyella i es crema als 30 minuts.
 • Fototip IV: mulats, es cremen alguna vegada superats els 60 minuts.
 • Fototipus V: Pell negra, es poden cremar alguna vegada, no estan protegits a el 100%.

El fototip ens indica el temps aproximat màxim d'exposició sense protecció solar, per no cremar-nos.

Hi ha diferents tipus de radiacions solars, el sol emet una radiació electromagnètica que arriba a la terra, ens arriben els raigs de determinada longitud d'ona.

 • Raigs UVB: és la radiació que arriba a l'epidermis, més energètica i més perjudicial, és la que produeix el bronzejat i les cremades, també danya l'ADN de les cèl·lules i produeix immunosupressió.
 • Raigs UVA: penetra a un nivell més profund a la dermis, produeix danys a la pell a causa dels radicals Libes, foto envelliment i reaccions al·lèrgiques i taques.
 • Visible: permet veure els colors, potència reaccions foto tòxiques i foto al·lèrgiques. També és responsable de les taques i foto envelliment.
 • IRA: arriba a la hipodermis, capa més profunda de la pell, fa malbé l'ADN mitocondrial amb la qual cosa produeix envelliment prematur, angiogènesi i vasodilatació. Provoca calor, en pluja i nuvolositat, tenim una falsa sensació que no arriba la radiació solar, però UVB i UVA arriben.

El factor de protecció solar o FPS és l'índex que determina la protecció enfront de la radiació ultraviolada B. Per tant, el FPS o SPF té en compte el fototip de pell.

Un fototip I que es crema als 10 minuts si s'utilitza un FPS de 50 a 10'x50 = 50 minuts

Pot romandre cinquanta minuts a el sol sense cremar-se, però això no descarta radicals lliures, fotoenvelliment i altres efectes nocius a la pell.

Els filtres d'última generació, contemplen la protecció enfront de la radiació UVA que ha de ser 1/3 de la protecció SPF UVB, és a dir, un filtre SPF 100 en UVB, ha de protegir el 33,3 enfront de l'UVA. Per tant hem valuar molt bé la protecció UVA per evitar reaccions de foto sensibilitat i taques.

Quina ha de ser l'essència d'un solar?

 • Amb la mínima concentració i mínim números de filtres ha de protegir el màxim possible.
 • Han de ser filtres segurs i eficaços, reparadors i estimulants de el sistema immune.
 • Filtres amb antioxidants que bloquegen el dany en l'ADN cel·lular.
 • Roman a la suor, a gua i sorra
 • Textures agradables, cosmètiques i adaptades a diferents tipus de pell.
 • Amb ingredients antiedat.
 • Hem d'aplicar 2mg de crema SPF/cm2 pell